Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 11 september 2016…

zondag 11 september 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

 

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 96: 1 en 9 (OB)

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 36: 2 en 3 (OB)

Gebed

Schriftlezing: 2 Korinte 5, 1 – 21 en Heidelbergse Catechismus zondag 19

Psalm 21: 6, 8 en 13 (OB)

Prediking: Het oordeel komt: “Mijn Rechter is mijn Redder”

Lied 219: 1, 2, 4 en 6 (Eens als de bazuinen klinken)

Dankgebed

Collecten

Psalm 43: 3 en 4 (NB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 184 (Halleluja, eeuwig dank en ere)

Zegen

 

zondag 11 september 2016 middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk