Home > Preken > zondag 11 september 2016…

zondag 11 september 2016 morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

 

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 196: 1, 2 en 3 (God is getrouw, zijn plannen falen niet)

Stil gebed

Votum en Groet,

Psalm 32: 1 (OB)

Lezing van de Wet

Psalm 32: 3 en 4 (OB)

Kindermoment

Kinderlied: Lied 334 (zoals klei in de hand van de pottenbakker…)

Gebed

Schriftlezing Galaten 2: 1 – 10

Psalm 72: 4 en 7 (NB)

Prediking: de Waarheid van het Evangelie in het geding

Psalm 133: 1 en 3 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 197 (Heer, wat een voorrecht)

Zegen

zondag 11 september 2016 morgendienst om 9.30 uur te Westzaan