Home > Preken > zondag 12 februari 2017,…

zondag 12 februari 2017, middagdienst om 14.00 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J.  Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 164 (Als een hert…)

Stil gebed; Votum en Groet

Psalm 123: 1 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 332 (Zingen maakt blij…)

Gebed

Schriftlezing: Joh. 4: 4 – 26

Psalm 42: 1 en 5 (OB)

Prediking: Verzadigd door aanbidding van Jezus. 1. De dorst ontdekt. 2. Het water aangeboden.

Lied 37: 1, 5 en 6 (Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde)

Dankgebed

Collecten

Psalm 73: 13 en 14 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 137: 1, 2, 3 en 4 (Vrede zij u)

Zegen

 

zondag 12 februari 2017, middagdienst om 14.00 uur te Westzaan