Home > Preken > zondag 12 mei 2019,…

zondag 12 mei 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst nabeluisteren? klik op het pijltje!

zondag 12 mei 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 107: 1 en 20 (NB)

Stil gebed, votum en groet.

Psalm 16: 6 (OB)

Gebed

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1 – 12

Lied 27: 1, 2, 3 en 4 (Bezingt Gods lof als nooit te voren)

Prediking: Thema: De Levende Heer brengt levende hoop: 1: Nu; 2: Straks

Psalm 43: 4 en 5 (OB)

Dankgebed

Collecten

Lied 192: 1 en 2 (Vreugde, vreugde, louter vreugde)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 146: 1, 2 en 3 (Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser)

Zegen

zondag 12 mei 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk