Home > Preken > zondag 12 november 2017,…

zondag 12 november 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. W. van ‘t Spijker uit Hilversum

ds w van 't spijker

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang Liedbundel 176 (Heilig, heilig, heilig)

Stil gebed, votum en groet

Psalm 84: 1 en 5

Gebed

Schriftlezing Psalm 27

Psalm 25: 5 en 7

Prediking

Psalm 27: 2 en 4 (nieuwe berijming)

Dankgebed

Psalm 111: 1 en 5 (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Liedbundel 127 (De dag door uwe gunst ontvangen)

Zegen

 

zondag 12 november 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk