Home > Preken > Nederlandse geloofsbelijdenis > zondag 13 januari 2019,…

zondag 13 januari 2019, middagdienst om 16. 00 uur in Beverwijk

Helaas is de opname van deze dienst niet goed gelukt!!!! 

 

zondag 13 januari 2019, middagdienst om 16. 00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 62: 1 en 4 (OB)

Stil gebed, votum en groet

Psalm 123: 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Hebreeën 2

Lied 22: 1, 2 en 3 (Wij  zingen, Vader, U, ter eer)

Prediking: “Wij zien Jezus, Gods Zoon” 1: Jezus heiligt ons; 2: Jezus verlost ons van dood en duivel; 3: Jezus komt in verzoekingen te hulp.

Lied 22: 4, 5 en 6 (Daarom heeft God zijn knecht die leed)

Dankgebed

Collecten

Zingen Psalm 68: 10 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 189: 1, 2 en 3 (O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering)

Zegen

zondag 13 januari 2019, middagdienst om 16. 00 uur in Beverwijk