Home > Preken > zondag 13 januari 2019,…

zondag 13 januari 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (OB)

Stil gebed, votum en groet,

Psalm 96: 1 en 9 (OB)

Lezing van Gods wil

Psalm 32: 2 en 3 (NB)

Kindermoment

Kinderlied 291 (Als je gelooft in de Here Jezus)

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 3

Lied 8: 1 en 3  ( Het dorre land zal juichen)

Prediking: Thema: God laat van Zich horen! 1: Johannes de Doper komt; 2: Jezus komt.

Psalm 95: 1 en 4 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 157 (Zoek eerst het Koninkrijk van God)

Zegen

 

 

zondag 13 januari 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan