Home > Preken > zondag 13 maart, morgendienst…

zondag 13 maart, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 89: 3 (OB)

Lezing van de Wet

Psalm 19: 6 en 7 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 312 (Je hoeft niet bang te zijn)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 19: 11 – 27

Psalm 97: 1, 3 en 6 (NB)

Prediking: Thema: Leven onderweg naar Jezus’ wederkomst

Lied 53: 1, 2, 3 en 4 (Laat ‘m in U blijven, groeien, bloeien)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 117 (Heer, Uw licht en uw liefde schijnen)

Zegen

zondag 13 maart, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan