Home > Preken > zondag 13 mei 2018,…

zondag 13 mei 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. van der Wal uit Baarn

ds j van der wal

orde van dienst:

Voorzang: Psalm  84: 1, 4 nieuwe berijming

Stil gebed, votum en groet

 Ps. 99:1,8 oude ber.

Gebed

Schriftlezing: Efeziërs 6:10-20

 Liedbundel 56 Wordt krachtig in de Heer (Liedboek 96) :1,5,6,10

 Verkondiging over Efeze 6: 18: Bidden in de Geest… :

1 Wat is dat; 2. hoe doe je dat; 3. wat is de uitwerking ervan

Ps. 138:3,4 oude ber.

Dankgebed

Collecte

Liedbundel 44. Alles wat adem heeft love de Here (Liedboek 21) :3,4

Geloofsbelijdenis

Liedbundel 44:7

Zegen

zondag 13 mei 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk