Home > Preken > zondag 13 Mei 2018,…

zondag 13 Mei 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. Koopman

ds Leon Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 65: 1 en 2 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 145: 2 (OB)

Lezing van Gods wet

Psalm 32: 3 en 4 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 313 (Jezus is de Goede Herder)

Gebed

Schriftlezing: Johannes 17

Psalm 17: 3, 4 en 8 (OB)

Prediking: Jezus bidt voor ons; 1. één in Gods liefde; 2. één in Gods missie

Lied 193 (Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 136: 1, 2 en 3 (Vrede van God)

Zegen

zondag 13 Mei 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan