Home > Preken > zondag 13 november 2016…

zondag 13 november 2016 middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. G. Vos, Mijdrecht

ds-g-vos

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 24: 1 en 2 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 99: 1, 2 en 3 (OB)

Gebed

Schriftlezing Handelingen 6: 1 – 7 en Johannes 13: 12 – 17

Psalm 146: 1 en 3 (OB)

Prediking: Dienst van het Woord en de barmhartigheid.

Psalm 146: 5 en 7

Dankgebed

Collecten

Lied 193 (Dit is mij gebod dat gij elkander liefhebt)

Geloofsbelijdenis

Slotzang: Lied 151:  (Wij loven U o God belijden U als Heer)

Zegen

zondag 13 november 2016 middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk