Home > Preken > zondag 13 november 2016,…

zondag 13 november 2016 morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

 

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 122: 1 en 3 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 75: 1 (OB)

Lezing van de Wet

Psalm 119: 7 en 66 (NB)

Kindermoment

Kinderlied 305 (Hoger dan de blauwe luchten)

Gebed

Schriftlezing Galaten 6: 11- 18

Psalm 118: 7 en 11 (OB)

Prediking: In Christus een nieuwe schepping

Lied 147: 1, 2, 3 en 4 (Ik heb de vaste grond gevonden)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 101: Jezus leeft in eeuwigheid

Zegen

een lied wat weergeeft wat in deze dienst behandeld is:

zondag 13 november 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan