Home > Preken > zondag 14 april 2019;…

zondag 14 april 2019; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 14 april 2019; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. M. Hofland uit Haarlem

Welkom en Mededelingen

Psalm 84:1,2 (OB)G

Stil gebed, Votum en Groet

Psalm 72;1,4,7 (NB)

Gebed

Lezen uit de Bijbel: Marcus 9: 14-29

Zingen: Psalm 33: 10,11 (OB)

Verkondiging Kom mijn ongeloof te hulp

Dankgebed

Zingen: Psalm 27:1,7 (NB)

Collecten

Lied 146 Ik bouw op U

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 95 Geprezen zij de Heer

Zegen

zondag 14 april 2019; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk