Home > Preken > zondag 14 augustus 2016,…

zondag 14 augustus 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. G. van ’t Spijker uit Baarn

orde van dienst:

mededelingen; Lied 2: 1, 2

Stil gebed 

Votum en Groet

Psalm 63: 2, 3 NB

Lezing van de Wet

Psalm 66: 1, 8

Kinderlied – Lied 262

Gebed

Schriftlezing Efeze 1: 15- 2: 10

Psalm 84: 3, 4

Prediking Efeze 1: 19, 20 Waarom het belangrijk is te weten van Gods alles overtreffende kracht.

Lied 211: 1, 2, 3

Dankgebed

Collecten

Slotzang Psalm 68: 14, 16, 17

Zegen

 

zondag 14 augustus 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan