Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 14 februari…

zondag 14 februari middagdienst te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 145: 3 en 5 (NB)

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 103: 7 en 11 (OB)

Gebed

Schriftlezing: 2 Samuël 7: 1 – 17

Lied 2: 1, 3 en 5 (Geloofd zij Gij, God onze Heer…)

Prediking: De Vader van Jezus Christus is om Jezus’ wil ook mijn Vader.

Lied 172 (Abba Vader…)

Dankgebed

Gezang 5: 1, 9 en 10 (OB) (Gebed des Heren)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Psalm 68: 10 (OB)

Zegen

zondag 14 februari middagdienst te Beverwijk