Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 14 januari 2018,…

zondag 14 januari 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 147: 1 en 6 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet

Psalm 81: 12 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 6: 5 – 14 + H.C. zondag 45

Psalm 103: 1 en 5 (OB)

Prediking: Contact van Hart tot hart. 1: God spreekt met mensen. 2. Wij spreken met God.

Psalm 51: 5 en 6 (NB)

Dankgebed

Collecten

Lied 197: 1 en 2 (Heer, wat een voorrecht…)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 201: 1, 2 en 3 (Samen in de Naam van Jezus)

Zegen

zondag 14 januari 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk