Home > Preken > Nederlandse geloofsbelijdenis > zondag 14 juli 2019,…

zondag 14 juli 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

Gelukkig weer goed opgenomen!!! dienst naluisteren? klik op het pijltje!

zondag 14 juli 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Welkom en mededelingen

Psalm 93: 1 en 4 (OB)

Stil gebed, votum en groet

Psalm 123: 1 (OB)

Gebed

Inleiding verkondiging: God zoekt u en jou!

Schriftlezing: Genesis 3: 1 – 15 en verkondiging

Schriftlezing: 1 Koningen 18: 21 en verkondiging

Schriftlezing: Jona 4 en verkondiging

Psalm 103: 1, 3 en 5 (NB)

Schriftlezing Johannes 21: 15 – 19 en verkondiging

Schriftlezing Galaten 3: 1 – 3 en verkondiging

Schriftlezing Openbaring 2: 1 – 7 en verkondiging

Lied 190: 1, 2 en 3 (Prijs mijn ziel, de Hemelkoning)

Dankgebed

Collecten

Zingen Psalm 89: 7 en 8 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 184 (Halleluja, eeuwig dank en ere)

Zegen

zondag 14 juli 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk