Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 14 mei 2017,…

zondag 14 mei 2017, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 24: 1, 2 en 3 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 119: 32 (OB)

Gebed

Schriftlezing: 1 SamuĂ«l 18: 1 -5; 1 Sam. 20: 1 – 17 + HC zondag 37

Psalm 15: 2, 3 en 4 (NB)

Prediking: Thema: Leven voor Gods aangezicht. 1. In het dagelijkse leven. 2. In vriendschap.

Psalm 25: 6 en 7 (OB)

Dankgebed

Collecten

Lied 171: 1, 2 en 5 (Van U zijn alle dingen)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 197: 1 en 2 (Heer, wat een voorrecht)

Zegen

 

 

zondag 14 mei 2017, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk