Home > Preken > zondag 14 mei 2017,…

zondag 14 mei 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 46: 1 en 6 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 147: 3 (OB)

Lezing van Gods wet

Lied 173: 1, 2 en 3 (Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer)

Kindermoment

Kinderlied 319 (k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)

Gebed

Schriftlezing 1 Samuël 11

Lied 115: 1, 2 en 3 (God is getrouw, zijn plannen falen niet)

Prediking: Thema: de Geest maakt zachtmoedig

Lied 178: 1, 2, 4  en 6 (Neem mijn leven, laat het Heer)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Psalm 89: 7 en 8 (OB)

Zegen

zondag 14 mei 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan