Home > Preken > NBG > zondag 14 oktober 2018,…

zondag 14 oktober 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 154: 1, 2 en 3 (Here Jezus, om Uw Woord)

Stil gebed, votum en groet

Lied 322: Uw Woord is een lamp voor mijn voet

Gebed

Schriftlezing: Psalm 119: 105 – 112 en 2 Petrus 1: 12 – 21

Psalm 119: 40 en 42 (NB)

Prediking: Woord van God, Woord voor mensen 1: overgeleverd door ooggetuigen; 2 geïnspireerd door God.

Psalm 56:  5 en 6 (OB)

Dankgebed

Collecten

Zingen Psalm 66: 8 en 10 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 157: 1, 2 en 3 (Zoek eerst het Koninkrijk van God)

Zegen

zondag 14 oktober 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk