Home > Preken > zondag 14 oktober 2018,…

zondag 14 oktober 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 183: 1, 2 en 3 (Grote God, wij loven U)

Stil gebed; votum en groet,

Lied 172: 1 en 2  (Abba Vader)

Lezing van Gods wil:  Deuteronomium 10: 12 – 22

Psalm 130: 1, 2 en 3 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 319 (‘k stel mijn vertrouwen)

Gebed

Schriftlezing: Job 1 en 2

Psalm 73: 1 en 13 (OB)

Prediking: Thema: Een kijkje in het hart: 1: van Job, 2; van satan; 3: van God.

Gezang 5: 3 en 9 (OB) (Gebed des Heren)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Psalm 27: 7 (OB)

Zegen

zondag 14 oktober 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan