Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 15 januari 2017,…

zondag 15 januari 2017, middagdienst om  16.00 uur uur te Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 116: 1, 2 en 3 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 6: 2 en 9 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 28: 16 – 20 en Romeinen 6: 1 – 14

Psalm: 51: 4 en 5 (NB)

Prediking: een onderdaan van Koning Jezus. 1: Met Christus gestorven voor de zonde. 2: Met Christus opgestaan om te leven.

Lied 18: 1, 2 en 3 (Hoort, dit is een Woord ten leven)

Dankgebed

Collecten

Lied 105 1, 2 en 3 (Wees gegroet, gij eersteling der dagen)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Psalm 48: 6 (OB)

Zegen

zondag 15 januari 2017, middagdienst om 16.00 uur uur te Beverwijk