Home > Preken > Pinksteren > zondag 15 mei 2016, 1e…

zondag 15 mei 2016, 1e Pinksterdag, middagdienst om 16.00 uur te beverwijk.

Voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: 145: 1 en 2 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 31: 12 en 17 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Hand. 2: 14 – 36

Psalm 91: 1 en 5 (OB)

Prediking: Gods werk in de laatste dagen

Psalm 85: 3 en 4 (OB)

Dankgebed

Collecten

Lied 115: 1, 2 en 3 (God is getrouw, zijn plannen falen niet)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 117: 1, 2 en 3 (Heer, Uw licht en uw liefde schijnen)

Zegen

zondag 15 mei 2016, 1e Pinksterdag, middagdienst om 16.00 uur te beverwijk.