Home > Preken > Pinksteren > zondag 15 mei 2016,…

zondag 15 mei 2016, 1e Pinksterdag, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan.

Voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 29: 1 en 6 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 51: 5 (NB)

Lezing van de Wet

Lied 116: 1, 2, 3 en 6 (Heer, ik hoor van rijke zegen)

Kindermoment

Kinderlied (Een rivier vol van vrede)

Gebed

Schriftlezing Hand 2: 1 – 13

Psalm 118: 7 en 12 (OB)

Prediking: Thema: Aangesproken door God

Psalm 87: 3 en 4 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen

zondag 15 mei 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan