Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 15 oktober 2017,…

zondag 15 oktober 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (OB)

Stil gebed, votum en groet

Psalm 119: 47 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Ruth 4

Psalm 128: 1, 2 en 3 (NB)

Prediking: thema: Samen onderweg naar Gods grote Toekomst

Psalm 25: 2 en 6 (OB)

Dankgebed

Collecten

Lied 201: 1, 2 en 3 (Samen in de Naam van Jezus)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 138: 1, 2 en 3 (Zegen ons Algoede)

Zegen

 

zondag 15 oktober 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk