Home > Preken > PASEN! > zondag 16 april 2017, 1e…

zondag 16 april 2017, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 94: 1, 2, 3 en 4 (Daar juicht een toon)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 72: 2 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Joh. 20, 19 – 23

Psalm 98: 1, 2 en 4 (NB)

Prediking: Kerk met een missie: 1 Gepland door de Vader; 2 Gezonden door Jezus; 3 Bezield door de Heilige Geest.

Lied 182: 1, 2 en 3 (Dankt, dankt nu allen God)

Dankgebed

Lied 102: 1 en 3 (Kroon Hem met gouden kroon) (collecten tijdens het voorspel)

Kindermoment

Lied 291 (Als je gelooft in de Here Jezus…)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 137 (Vrede zij u)

Zegen

zondag 16 april 2017, 1e paasdag, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk