Home > Preken > PASEN! > zondag 16 april 2017, 1e…

zondag 16 april 2017, 1e paasdag; morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 96: 1, 2 en 3 (Goddank laat iedereen het horen)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 118: 11 (OB)

Lezing van Kolossenzen 3: 1 – 17

Psalm 16: 3 en 4 (NB)

Kindermoment

Kinderlied 264: 1 en 2 (Maria kwam bij het graf…)

Gebed

Schriftlezing: Joh. 20: 1 – 18

Psalm 56: 5 en 6 (OB)

Prediking: thema: Zien en geloven. 1 Johannes ziet, opdat wij geloven. 2  Wij geloven, zodat wij zien.

Lied 143: 1, 2, 3 en 4 (Genade zo oneindig groot)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 104: 1, 2 en 3 (U zij de glorie)

Zegen

zondag 16 april 2017, 1e paasdag; morgendienst om 9.30 uur te Westzaan