Home > Preken > zondag 17 februari 2019,…

zondag 17 februari 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 23: 1, 2 en 3 (OB)

Stil gebed, votum en groet,

Psalm 80: 1 en 11 (OB)

Lezing van Gods wil

Psalm 119: 66 (NB)

Kindermoment

Kinderlied 285 (Laat de kinderen tot Mij komen)

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 18: 1 –  20

Psalm 133: 1 en 3 (OB)

Prediking: Thema: Wie is het belangrijkst in Gods Koninkrijk?

Lied 28: 2, 3 en 5 (Van liefde zij uw hart vervuld)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 137: 1, 2, 3 en 4 (Vrede zij u)

Zegen

 

 

zondag 17 februari 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan