Home > Preken > zondag 16 Juli 2017,…

zondag 16 Juli 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. A. van der Heijden uit Zaandam

ds a g van der Heijden

Vóór de dienst: Psalm 25,2.3 – HEER’, ai, maak mij Uwe wegen,

 Persoonlijk gebed

 Votum en groet

Zingen: Psalm 108,1 – Mijn hart, o Hemelmajesteit,

 Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 Schriftlezing: Mattheüs 19,27 – 20,16 – Binnengaan in Gods Koninkrijk (NBG ’51)

Zingen: Psalm 72,7.11 – Nooddruftigen zal Hij verschonen;

Tekstlezing: Mattheüs 20,16

“Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten”

Zingen: Psalm 130,4 (NB) – Gij al Gods bondgenoten, …

Preek: De royale baas en de egoïstische arbeiders

Zingen: Lied 180,1.3 – Verlosser, Vriend, o hoop, o lust,

Dankzegging en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader

Zingen: Psalm 33,10.11 – Zijn machtig arm beschermt de vromen,

Collecte

 Geloofsbelijdenis

 Zingen: Psalm 118,7.14 – De HEER’ is mij tot hulp en sterkte:

Zegen

zondag 16 Juli 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk