Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 16 oktober 2016,…

zondag 16 oktober 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3+

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 103: 1 en 2 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 6: 2 en 4 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 7: 36 – 50 en Joh. 20: 19 – 23; Heidelbergse catechismus zondag 21-b

Psalm 32: 1, 2 en 3 (NB)

Prediking: Gods vergeving: bevrijd van het oordeel.

Psalm 81: 12 (OB)

Dankgebed

Collecten

Lied 160: 1, 4 en 5 (O Heer, die onze Vader zijt)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 137: 1, 2, 3 en 4 (Vrede zij u)

Zegen

zondag 16 oktober 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk