Home > Preken > zondag 16 oktober 2016,…

zondag 16 oktober 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan.

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 84: 1 en 2 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 119: 42 (NB)

Lezing van de Wet

Psalm 89: 7 en 13 (OB)

Kindermoment

Kinderlied: Lied 319 ( (Stel mijn vertrouwen)

Gebed

Schriftlezing Galaten 3: 19 – 4: 11

Psalm 145: 5 (OB)

Prediking: Thema: Jezus maakt het verschil. 1 Slaaf onder de wet. 2 Kind van de Vader.

Lied 46: 1, 2 en 3 (Daar is uit ’s werelds duist’re wolken)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 172: 1 en 2 (Abba Vader, U alleen)

Zegen

zondag 16 oktober 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan