Home > Preken > NBG > zondag 16 september 2018,…

zondag 16 september 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 269: 1, 2, 3 en 6  (In het begin)

Stil gebed,  votum en groet

Psalm 19: 1 en 4 (OB)

Gebed

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1 -12

Lied 27: 1, 2, 3 en 4 (Bezingt Gods lof als nooit tevoren)

Prediking: God laat zich kennen: 1: in de natuur; 2: in Gods Woord; 3: in Jezus

Lied 192: 1 en 2 (Vreugde, vreugde…)

Dankgebed

Collecten

Zingen Psalm 73: 12 en 13 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Psalm 48: 6 (OB)

Zegen

zondag 16 september 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk