Home > Preken > zondag 16 september 2018,…

zondag 16 september 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Lied 128 (Dit is de dag)

Stil gebed, votum en groet,

Psalm 42: 1 en 5 (OB)

Lezing van Gods wet

Psalm 119: 66 (NB)

Kindermoment

Kinderlied 313 (Jezus is de Goede Herder)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 15: 11 – 32

Psalm 32: 2 en 3 (NB)

Prediking: Thema: Welkom bij de Vader!! 1: de jongste zoon; 2: de oudste zoon

Lied 143: 1, 2 ,3 en 4 (Genade zo oneindig groot)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 201: 1, 2 en 3 (Samen in de Naam van Jezus)

Zegen

 

zondag 16 september 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan