Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 17 december 2017,…

zondag 17 december 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L.J Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 116: 1 en 10 (OB)

Stil gebed, votum en groet

Psalm 71: 2 (OB)

Gebed

Avondmaalsviering korte formulier

Gebed

Uitnodiging

Zingen: Lied 6: 1  (Heer, ik zal U loven)

Avondmaalsbediening (1 tafel): Jesaja 12

Zingen: Lied 6: 2 en 3

Afsluiting formulier

Dankgebed avondmaal

Schriftlezing: Jesaja 11:  1 – 10

Lied 4: 5, 6 en 7 (De schapen en de wolven…)

Prediking: Gods nieuwe toekomst: 1. een nieuwe Koning, 3. nieuwe onderdanen 2. een nieuwe schepping.

Psalm 132: 9 en 10 (NB)

Dankgebed

Psalm  145: 2 (OB)

(collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis Nicea (staande)

Slotzang: Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen

zondag 17 december 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk