Home > Preken > zondag 17 januari…

zondag 17 januari morgendienstom 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L J. Koopman.

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 65: 1 en 2 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 123: 1 (OB)

Lezing van de Wet

Psalm 6: 1, 3 en 5 (NB)

Kindermoment

Kinderlied 281 (Als je bidt zal Hij je geven)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 4: 31 – 44

Psalm 125: 1 en 2 (OB)

Prediking: Thema: Te druk om niet te bidden

Psalm 42: 1, 3 en 5 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 183: 1, 2 en 3 (Grote God, wij loven U)

Zegen

zondag 17 januari morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

0 Comments

Add a Comment