Home > Preken > zondag 17 juli 2016,…

zondag 17 juli 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk
voorganger ds. H. Peet, Bunschoten

orde van dienst:

Lied 155: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 43: 3,4 en 5 NB
Gebed
Schriftlezing: Hand. 8: 26 – 40
Psalm 87:2,3,4 en 5
Verkondiging
Lied 238: 1 en 4
Dankgebed
Collecte
Psalm 16: 3 en 6
Geloofsbelijdenis
Psalm 68: 2
Zegen

zondag 17 juli 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk