Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 17 juni 2018;…

zondag 17 juni 2018; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 75: 1 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel; Votum en Groet

Psalm 105:  1 en 5 (OB)

Gebed

Avondmaalsviering korte formulier

Gebed

Uitnodiging

Zingen: Schriftberijming 23: 1 en 2 (Wees blij te allen tijde)

Avondmaalsbediening (1 tafel): Filippenzen 2: 12 – 18

Zingen: Schriftberijming 23: 3 en 4 (Dankt God te allen tijde)

Afsluiting formulier

Dankgebed avondmaal

Schriftlezing: Jacobus 2: 14 – 26

Lied 225: 1 en 2 (Toch overwint eens de genade)

Prediking: Eén God, één leven, één geloof

Psalm 103: 1, 7 en 9 (NB)

Dankgebed

Psalm 27: 7 (OB) (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis Nicea (staande)

Slotzang: Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen

zondag 17 juni 2018; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk