Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 17 juni 2018;…

zondag 17 juni 2018; morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Voorzang: Psalm 146: 1 en 5 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Zingen:  Psalm 15: 1 en 2 (NB)

Lezing van de Samenvatting van de Wet

Zingen: Psalm 15: 3 en 4 (NB)

Kindermoment + Kinderlied: Lied 300

Gebed

Schriftlezing: Jacobus 2: 1 -13

Zingen: Psalm 72: 4, 6 en 7 (NB)

Prediking: thema: Eén rijke God voor arme mensen

Zingen: Lied 178: 1, 4 en 6 (Neem mijn leven, laat het Heer)

Formulier Avondmaal

Avondmaalsgebed

Geloofsbelijdenis

Psalm 52: 7 (OB)

Uitnodiging

1e tafel: Filippenzen 2: 1 – 4

Zingen: Lied 22: 1 en 2 (Wij zingen, Vader, U ter eer)

2e tafel: Filippenzen 2: 5 – 8

Zingen: Lied 22: 3 en 4 (Hij werd een mens in needrigheid)

3e tafel: Filippenzen 2: 9 – 11

Zingen: Lied 22: 5 en 6 (Dat God zijn offer heeft aanvaard)

Dankgebed

Collecten + Slotzang: Lied 134: 1 en 2  (Ga nu heen in vrede)

Zegen

zondag 17 juni 2018; morgendienst om 9.30 uur in Westzaan