Home > Preken > zondag 17 Maart 2019,…

zondag 17 Maart 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

Zondagmiddag 17 Maart 2019 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. M. Hofland uit Haarlem

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 93:1,4 (OB)

Stil gebed, votum en groet.

Psalm 146:3,6 (OB)

Gebed

Schriftlezing (HSV) Marcus 8:8-31

Psalm 139:1,2,5 (NB)  

Prediking God geneest in etappes

Lied 143 Genade, zo oneindig groot

Dankgebed

Psalm 67:2 De volken zullen u belijden (NB)

Collecten tijdens het voorspel

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 122 Roept uit aan alle stranden

Zegen

zondag 17 Maart 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk