Home > Preken > Zondag 17 Maart 2019 …

Zondag 17 Maart 2019 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

Zondag 17 Maart 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 146: 1, 3 en 5 oude berijming

stil gebed, votum en groet,

Psalm 71: 2 (OB)

Lezing van Gods wil

Psalm 119: 14 en 66 (NB)

Kindermoment

Kinderlied 319 (k stel mijn vertrouwen)

Gebed

Schriftlezing: MatteĆ¼s 26: 1 – 25

Psalm 41: 3 (NB)

Prediking: Thema: Jezus en Judas; 1: Judas levert Jezus over; 2: Jezus geeft zich over voor Judas

Lied 167: 1, 2, 3 en 4 (Geef vrede Heer, geef vrede)

Lezing formulier voorbereiding Avondmaal

Zingen: Lied 173: 1, 2 en 3 (Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, O Heer).

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Psalm 133: 3 (OB)

Zegen

Zondag 17 Maart 2019 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan