Home > Preken > zondag 17 september 2017,…

zondag 17 september 2017, morgendienst om 10.30 uur te Westzaan

zondag 17 september 2017, morgendienst om 10.30 uur te Westzaan

Doopdienst van Ezra Bakker

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 100: 1 en 4 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 66: 5 en 10 (OB)

Lezing van Gods wil: Romeinen 6: 1 – 14

Zingen: Psalm 111: 5 (OB)

Dooponderwijs

Doopgebed

Doopvragen

Zingen: Liedboek vd Kerken: Gezang 334: 1, 2, 3 en 4 (Here Jezus, wij zijn nu…)

(Kinderen naar voren)

Doopsbediening

Zingen Psalm 105: 5 (OB)

Woord tot de ouders en tot de gemeente, overhandigen doopgeschenk

Zingen met kinderen: Lied 313 (Jezus is de Goede Herder)

Dankgebed + Gebed om de opening van Gods Woord

Schriftlezing: Daniël 3

Psalm 138: 1 en 4 (NB)

Prediking: God uitdagen?! 1. God uitgedaagd door Nebukadnezar. 2. God ‘uitgedaagd’ door Sadrach, Mesach en Abednego.

Psalm 68: 10 (OB)

Gebed / dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 146: 1, 2 en 3 (Ik bouw op U)

Zegen

zondag 17 september 2017, morgendienst om 10.30 uur te Westzaan