Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 18 december 2016,…

zondag 18 december 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Lied 4: 1, 3 en 7 (Hij, die de hoge bomen)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 81: 12 (OB)

Gebed

Avondmaalsviering korte formulier

Gebed

Uitnodiging

Zingen: Psalm 84: 5 (OB)

Avondmaalsbediening (1 tafel): Filippenzen 2:  5 – 11

Zingen: Psalm 84: 6 (OB)

Afsluiting formulier

Dankgebed avondmaal

Schriftlezing: Exodus 34: 4 – 10; Joh. 1, 14 – 18

Psalm: 89: 7 (OB)

Prediking: Thema: Deel zijn van het Lichaam van Christus

Lied 22: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (wij zingen Vader U ter eer)

Dankgebed

Psalm 85: 4 (OB) (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis Nicea (staande)

Slotzang: Lied 187 (Machtig God, sterke Rots)

Zegen

zondag 18 december 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk