Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 18 december 2016 ,…

zondag 18 december 2016 , morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Voorzang: Psalm 98: 3 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Zingen: Psalm 26: 1 (OB)

Lezing van de Samenvatting van de Wet

Zingen: Psalm 79: 4 en 7 (OB)

Kindermoment + Kinderlied: Lied 313 (Jezus is de Goede Herder)

Gebed

Schriftlezing: Joh. 1, 9 – 14

Zingen: Lied 143: 1, 2, 3 en 4 (Genade zo oneindig groot)

Prediking: thema: Nooit meer alleen, want God woont bij zijn volk.

Zingen: Lied 65: 1 en 2 (Op U, mijn Heiland blijf ik hopen)

Formulier Avondmaal

Avondmaalsgebed

Geloofsbelijdenis

Psalm 68: 10 (OB)

Uitnodiging

Zingen: Psalm: 84: 1 (OB)  (Leon breekt brood)

1e tafel: Exodus 40: 34 – 38

Zingen: Psalm 84: 2 (OB)

2e tafel: 1 Koningen 8: 10 – 15

Zingen: Psalm 84: 3 (OB)

3e tafel: Openbaring 21: 1 – 5

Zingen: Psalm 84: 4 (OB) (ouderlingen dekken tafel toe)

Dankgebed

Collecten + Slotzang: Psalm 98: 4 (NB)                  Zegen

zondag 18 december 2016 , morgendienst om 9.30 uur te Westzaan