Home > Preken > zondag 18 februari 2018,…

zondag 18 februari 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep

ds J van Dijken

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 89:1,7,8 o ‘k Zal eeuwig

Stil gebed, votum en groet

Zingen Psalm 22:13,14 o Ik loof eerlang

gebed

Schriftlezing  Johannes 13:1-21  

Psalm 41:1,3,4 NB

Prediking tekst Johannes 13:1  Ultieme liefde 1.oorsprong 2 bedreiging 3.beeld van de liefde

Zingen lied 22:1 t/m 6 Wij zingen Vader

Gebed

Lied 28:2,4  Van liefde zij uw hart vervuld

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzanglied Lied 28:5

Zegen  

zondag 18 februari 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk