Home > Preken > zondag 18 Maart 2018,…

zondag 18 Maart 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. P.J. den Hertog uit Amsterdam

ds P den Hertog

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 96 vers 1 en 9 (OB)

Stil gebed

“Onze hulp…” en groet van God

Psalm 139 vers  1, 2 en 14 (NB)

Gebed

Schriftlezing (NBG-1951): Johannes hoofdstuk 14 vers 1-20 en Johannes hoofdstuk 18 vers 28-38

Psalm 86 vers 6 (OB)

Woordverkondiging: Wat is waarheid?

Lied 144 (Op die heuvel daarginds)

Dankgebed

Collecte

Psalm 89 vers  3,6 en 7 (NB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Lied 242 (Laat ons de Heer lofzingen)   

Zegen

zondag 18 Maart 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk