Home > Preken > Nederlandse geloofsbelijdenis > zondag 18 november 2018,…

zondag 18 november 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 84: 1 en 2 (OB)

Stil gebed, votum en groet.

Lied 154: 1, 2 en 3 (Here Jezus, om uw Woord)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 24: 13 – 35

Psalm 119: 49 (NB)

Prediking: Woord van God, brandstof voor ons hart

Psalm 56: 5 en 6 (OB)

Dankgebed

Collecten

Zingen Lied 152: 1, 3,  4 en 5 (Door de wereld gaat een Woord)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Psalm 52: 7 (OB)

Zegen

zondag 18 november 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk