Home > Preken > zondag 18 september 2016,…

zondag 18 september 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 122: 1 en 3 (OB)

Stil gebed; Votum en Groet,

Psalm 111: 1 en 5 (OB)

Lezing van de Wet

Psalm 119: 13 en 14 (NB)

Kindermoment

Kinderlied 282 Een wijs man…

Gebed

Schriftlezing Galaten 2: 11 – 21

Psalm 87: 1, 3 en 4 (OB)

Prediking: In de pas met de Waarheid van het Evangelie

Lied 198: 1, 2, 3 en 4 (Heer, wij zijn bijeengekomen)

Formulier voorbereiding Heilig Avondmaal

Psalm 139: 14 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 136: 1, 2, en 3 (Vrede van God, de vrede van God….)

Zegen

zondag 18 september 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan