Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 18 september,…

zondag 18 september, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 172: 1 en 2 (Abba Vader, U alleen)

Stil gebed onder aan de kansel (

Votum en Groet

Psalm 123: 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Efeze 2 en Heidelbergse Catechismus zondag 20

Psalm 25: 2 en 6 (OB)

Prediking: De Heilige Geest aan het werk

Gezang 5: 3 en 9 (OB)

Korte formulier voorbereiding Avondmaal

Zingen: Psalm 26: 1 (NB)

Dankgebed

Collecten

Psalm 138:  3 en 4  (NB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 201 (Samen in de Naam van Jezus)

Zegen

zondag 18 september, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk