Home > Preken > zondag 19 februari 2017…

zondag 19 februari 2017 middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. J. van Dijken

ds J van Dijken

Mededelingen door de ouderling van dienst

Lied  228:1,2

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen Psalm 2:4,7

gebed

Schriftlezing  Mattheus 3:13-4:11  

Ps 17:2,4 NB

Prediking tekst Mattheus 4: 1  Door God geliefd, door de duivel verzocht

Zingen Psalm 56:5,6

Gebed

Gebed des Heren: 7,8 (collecten tijdens het voorspel)  

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzanglied Gebed des Heren: 9

Zegen  

zondag 19 februari 2017 middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk