Home > Preken > zondag 19 februari 2017…

zondag 19 februari 2017 morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. J. van Dijken

ds J van Dijken

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

lied 10:1,3,5

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Ps 72:1,4 nb

Kindermoment

Lied 308

Lezing van de Wet 

Psalm  51:5 nb

Gebed

Schriftlezing  Mattheus 3

Zingen Psalm 50: 2, 6, 9

Verkondiging Mattheus 3:13 “Toen kwam Jezus”

Zingen Lied 82:1,3,4,5

Dankgebed

Collecten

Slotzang Psalm 143:10,11

Zegen

zondag 19 februari 2017 morgendienst om 9.30 uur te Westzaan